Stichting Reis van de Razzia


Reis door het Achterland is een publicatie van Stichting Reis van de Razzia. De Stichting is opgericht op 30 mei 2012. De stichting heeft haar zetel te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer 55393039. De stichting heeft als doel:

De ontwikkeling van Lieux de Memoire die raken aan het vraagstuk van ‘handelingsruimte in een gemeenschap onder druk’, door het produceren van Archive Art gebaseerd op onderzoek, film en coöperatieve praktijken en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De stichting is opgericht in 2012 om bij te dragen aan het herdenken van de razzia van Rotterdam en Schiedam. Het huidige stichtingsbestuur heeft die taak uitgevoerd en heeft de originele doelstelling aangepast om de behandelde thema’s in een breder verband te kunnen onderzoeken.

Het bestuur van de stichting houdt zich op hoofdlijnen bezig met het vaststellen van het beleid, vertaald in een beleids- en activiteitenplan met begroting en bewaking van het proces door inhoudelijke en financiële monitoring. Daarnaast richt het bestuur zich op de positionering en strategie van de stichting, en is het actief bij het werven van fondsen, donoren, sponsors en het netwerk voor de organisatie en het project.

Stichting Reis van de Razzia is een instelling met een Culturele ANBI status, een wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Culturele ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een Culturele ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een Culturele ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt uw donatie overmaken op ABNAMRO NL13-ABNA-0432-3345-64. Neem voor advies over de ANBI regeling contact op met de stichting via de contactpagina.

Stichting Reis van de Razzia biedt volledige transparantie over doelstellingen, actieplan en beloningsbeleid.


Bestuursleden Stichting Reis van de Razzia
Voorzitter: Richard de Dulk (1966), eindredacteur en regisseur televisie
Bestuurslid: Jantine van Gogh (1964), voorzitter Vincent van Gogh Stichting
Secretaris: de functie is momenteel vacant
Directeur: Erik de Jager (1958), filmmaker en eindredacteur

Raad van Advies
Dr. Madelon de Keizer, emeritus senior-onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Dr. Albert Oosthoek, historicus gespecialiseerd in de periode 40/45 in Rotterdam

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. Paul van de Laar, hoogleraar Stadsgeschiedenis Erasmus
Koos Postema, verslaggever en presentator.
Jan van Merwijk, algemeen directeur Feijenoordstadion.
Hugo Borst, schrijver, columnist, journalist.

Voorheen
De heer Aboutaleb, als burgemeester van Rotterdam
Henk van der Pols †, oud-wethouder van Rotterdam en razziaveteraan.
Henk Hofland †, journalist en columnist.
Jaap Folst †, razziaveteraan en initiator van de herdenking.