Maar toen ik eenmaal thuis was toen was ik ook een paar jaar ouder. Ik heb toch heel wat meegemaakt. Ik denk dat je daar toch sterker wordt. Vroeger thuis werd je helemaal verzorgd en nu moest je overal zelf voor zorgen. En dat is een kracht geweest waarop je makkelijker naderhand iets mee op kan bouwen‘. 

(Op de foto: Jan Beuzenberg)