Ingezonden brief over Adrianus Storm

Mijn vader Adrianus Storm is in Schiedam opgepakt tijdens de razzia van november 1944, doordat mijn zusje van 4 de deur opendeed toen er werd aangebeld. Mijn vader werkte toen op het Arbeidsbureau in Rotterdammen had een vrijstelling vanwege zijn werk. Dat hielp echter die dag niet en hij moest ook mee.

Uiteindelijk moest hij werken op het spooremplacement in Rheine om bomkraters te repareren. Mijn moeder heeft toen het vrijwaringsbewijs opgestuurd om hem vrij te krijgen, maar wist niet of dat zo zou lukken. Mijn tante Cor, zus van mijn vader, is toen met een oom op een oude fiets op weg gegaan richting Duitsland. Bijgaand een link naar een foto van mijn vader op het arbeidsbureau, het verhaal van mijn tante Cor en het bewijs waarmee mijn vader uiteindelijk thuis kwam, vlak voor de bevrijding.

Het Arbeidsbureau

Mijn vader is in 2011 overleden en werd bijna 100 jaar.
Hopelijk draagt dit verhaal ook bij in de geschiedschrijving rond de Razzia van Rotterdam (en Schiedam).


Met vriendelijke groet,Kees Storm