Stichting Reis van de Razzia


Stichting Reis van de Razzia is opgericht op 30 mei 2012. De stichting heeft haar zetel te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer 55393039. De stichting heeft als doel:

De Razzia van Rotterdam te herdenken en de geschiedenis daarvan voor een breed publiek toegankelijk te maken en aan te wenden voor educatieve doeleinden. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door een visueel monument op te richten ter herdenking van de Razzia van Rotterdam. Het monument zal bestaan uit een interactieve website met Oral History interviews van betrokkenen bij de razzia, geplaatst in een geografische context en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van de stichting houdt zich op hoofdlijnen bezig met het vaststellen van het beleid, vertaald in een beleids- en activiteitenplan met begroting en bewaking van het proces door inhoudelijke en financiële monitoring. Daarnaast richt het bestuur zich op de positionering en strategie van de stichting, en is het actief bij het werven van fondsen, donoren, sponsors en het netwerk voor de organisatie en het project.

Stichting Reis van de Razzia is een instelling met een ANBI status, een wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt uw donatie overmaken op ABNAMRO NL13-ABNA-0432-3345-64. Neem voor advies over de ANBI regeling contact op met de stichting via de contactpagina.

Stichting Reis van de Razzia biedt volledige transparantie over doelstellingen, actieplan en beloningsbeleid.

 

 

Bestuursleden Stichting Reis van de Razzia
Voorzitter: Richard de Dulk (1966), eindredacteur en regisseur televisie
Bestuurslid: Jantine van Gogh (1964), voorzitter Vincent van Gogh Stichting
Secretaris: de functie is momenteel vacant
Directeur: Erik de Jager (1958), filmmaker en eindredacteur

Raad van Advies
Dr. Madelon de Keizer, emeritus senior-onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Dr. Albert Oosthoek, historicus gespecialiseerd in de periode 40/45 in Rotterdam

Comité van Aanbeveling
Burgemeester Aboutaleb
Prof. dr. Paul van de Laar, hoogleraar Stadsgeschiedenis Erasmus
Henk van der Pols, oud-wethouder en loco burgemeester van Rotterdam en razziaveteraan.
Henk Hofland †, journalist en columnist.
Koos Postema, verslaggever en presentator.
Jan van Merwijk, algemeen directeur Feijenoordstadion.
Jaap Folst, razziaveteraan en initiator van de herdenking.
Hugo Borst, schrijver, columnist, journalist.