De ‘Commons’ en de sharing economy

In het kader van Europese wetgeving gericht op transparantie komt er meer druk op de kleine coöperatieve verenigingen komt te staan. Ook de grote zorginstellingen stellen contractuele eisen waar kleinere coöperaties moeilijk moeilijk aan kunnen voldoen. (Bron: Researchgroep Institutions for Collective Action, Universiteit van Utrecht). Kleinere coöperaties in Nederland krijgen steeds moeilijker en worden incidenteel zelfs opgeheven. Voor instituten die zich oorspronkelijk op eigen kracht hebben moeten oprichten is deze bemoeienis moeilijk te verteren, zeker als hij eerder beperkend is dan stimulerend.

Een nieuwe waardering van het coöperatief erfgoed kan een goede stimulans zijn voor een sfeer van openheid waardoor er gezamenlijk kan worden gezocht naar antwoorden.
Er zal ook overeenstemming moeten zijn over wat de coöperatieve gedachte inhoudt.

Er is een plethora aan nieuwe initiatieven die misverstanden in de hand werken. Zo’n misverstand is dat ‘the sharing economy’ een vorm van ‘commons’ is en daarmee een soort cooperatie kan zijn. Brian Van Slyke en David Morgan stellen op hun website “Grassroots Economic Organizing’ dat: ‘Sinds de recessie zijn er meer en meer mensen op zoek naar economische alternatieven. Men zoekt naar mutuele oplossingen in plaats van de “het is ieder voor zich” filosofie. In de kern is de ‘sharing economy’ echter een regeling om de risico’s van bedrijven te verschuiven naar individuen met de bedoeling om enorme winsten op te strijken met lage vaste kosten’. Deze ‘sharing economy’ bedrijven behoren tot de oude extractieve economie maar werken onder de vlag van de nieuwe generatieve economie. Ze doen zich voor als commons, als coöperatieve bedrijven en instituten maar zijn het niet.

Deze verwarring van definities wordt onderschreven door prof. Tine de Moor van de Universiteit van Utrecht. Zij pleit voor een helder onderscheid waardoor de kwaliteiten van de coöperatieve beweging in onze veranderende verzorgingsstaat tot hun recht kunnen komen.
De cooperatieve beginselen zijn dus heel anders dan veel bedrijven die zich groeperen onder de sharing economy.

De definitie van een coöperatie volgens Rochdale is dat het een autonome vereniging is van personen die zich vrijwillig hebben verenigd om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften te versterken door middel van gezamenlijk eigendom binnen een democratisch gecontroleerde onderneming of instituut, gereguleerd door met elkaar overeengekomen beginselen. Het gaat niet om de rechtsvorm coöperatie, als aan de beginselen tegemoet wordt gekomen, als aan de beginselen wordt beantwoord is er sprake van een coöperatie.

Het onderzoek ‘Kroniek van een Bazenbondje’ dat word uitgevoerd door Stichting Reis van de Razzia is medio september 2016 beschikbaar. Uit het verslag wordt verder duidelijk waar de traditie uit bestaat, hoe hij geworteld is in de samenleving en wat de historische verbanden en achtergronden zijn.

Bad New Days: Art, Criticism, Emergency

The title of Hal Foster’s new book Bad New Days: Art, Criticism, Emergency is drawn from an oft-quoted maxim of Bertolt Brecht’s: “Don’t start with the good old days, but the bad new ones.”

Fragments of an article by  POSTED 09/08/15 12:30 PM ARTNEWS.com

The second chapter, “Archival,” a version of which was also previously published in October, in 2004, as “An Archival Impulse,” considers the work of Thomas Hirschhorn, Tacita Dean, Joachim Koester, and Sam Durant, artists who take up the role of archivist, recuperating lost or marginal historical events and figures as a “gesture of alternative knowledge or counter memory.”

Foster links these practices to a “will to connect what cannot be connected,” in Hirschhorn’s words, an impulse he relates to Freud’s characterization of the paranoiac’s tendency to project private meanings and oblique connections onto a world “ominously drained of all significance.” Foster suggests that such projects contain a utopian core, a move away from a reading of history as merely traumatic toward one in which cultural memory is made productive, marshalled toward the creation of new associations and encounters.

The Foundation Years of Association ‘To Our Avail’

The Foundation Years of Association ‘To Our Avail’: 1905/1938.

After the abolishment of the Guilds in 1820, the co-operative idea is regenerated around 1870. The second wave had started and ‘To Our Avail’ can be regarded as part of that particular movement. This is not to say that rules and regulations where clear cut or centrally dispersed. As a grassroots association, the founders of ‘To Our Avail’ in effect had to figure out for themselves how to operate. The main conclusion which could be drawn from this first chapter of the research project is the fact that within the Association certain principles are elementary to the functioning of the organisation, such as rules and regulation, implementation, conviviality and festivities. Not all of these elements are in place at the time of the launch of the Association and have gradually evolved. It’s been a 35 year long process before the relationship between formal and informal institute finally matured. The juxtaposition between these two concepts will prove to be essential for the longevity of the Association “To Our Avail”.

(For further reading: see the project page Kroniek van een Bazenbondje)

Van Boerenleenbank naar Rabobank

Een kleine geschiedenis van de Boerenleenbank van de Nieuwendammerdijk. 

Annie Swart werkte in de 60’er jaren als cassiere bij de Boerenleenbank aan de Nieuwendammerdijk. Haar vader zat in het bestuur, als opvolger van haar grootvader, die een van de oprichters was van deze bank. Door gezamenlijk kapitaal ter beschikking te stellen werd het mogelijk, voor met name de boeren, om geld te lenen. De grote banken waren terughoudend, wat ruimte bood aan woekeraars. De co-operatieve bank bood het hoofd aan dergelijke praktijken en droeg bij aan de sociale cohesie.

Het gedachtengoed van Raiffeisen werd gedeeld door iedere bankmedewerker, van hoog tot laag, een boek te geven met een levensbeschrijving van de man. Annie vraagt zich af of de huidige medewerkers van de Rabobank nog kennis nemen van zijn gedachtengoed.

Raiffeisen is in het jaar 2018 overleden, hij zal in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Nederland groots worden herdacht.  De Genossenschaften oftewel de co-operatieve beweging, waar de Rabobank ook onder valt, zijn sinds november 2017 onderdeel van UNESO Cultural Hermitage for Humanity.

 

 

 

Considering the DRAFT Decision of the Evaluation Body

Genossenschaften have been put on the list Intangible Cultural Heritage of Humanity despite the negative advice of the Unesco Evaluation Body. Below the reasoning for accepting the nomination.

Decision of the Intergovernmental Committee: 11.COM 10.B.14

The Committee

  • Takes note that Germany has nominated Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives (No. 01200) for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity:

A cooperative is an association of volunteers that provides services of a social, cultural or economic nature to members of the community to help improve living standards, overcome shared challenges and promote positive change. Based on the subsidiarity principle that puts personal responsibility above state action, cooperatives allow for community building through shared interests and values creating innovative solutions to societal problems, from generating employment and assisting seniors to urban revitalization and renewable energy projects. Anyone can participate, with members also able to acquire shares in the association and have a say in its future direction. The system makes available low-interest loans to farmers, craftspeople and entrepreneurs. Today, about a quarter of Germany’s population are members of a cooperative, which besides farmers and craftspeople, includes 90 per cent of its bakers and butchers and 75 per cent of its retailers. Some cooperatives have also been set up specifically for students to gain experience. Associated knowledge and skills are transmitted by cooperatives, universities, the German Cooperative and Raiffeisen Confederation, the Akademie Deutscher Genossenschaften, the German Hermann-Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society.

  • Decides that, from the information included in the file, the nomination satisfies the following criteria:

R.1:   The idea and practice of pursuing shared interests in cooperatives has been handed down in Germany from generation to generation and constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention. While collaboration through cooperatives is a worldwide phenomenon, specific characteristics of the community in Germany have been highlighted in the nomination. Mutual respect, equality and solidarity between the bearers are guaranteed by law, resulting from the initiative of the community. Social and cultural purposes are prominent among the shared interests pursued through cooperatives. Throughout Germany, two large associations of volunteers jointly promote the transmission of knowledge and the social practice. All practitioners of the element identify with this community in social, cultural and economic terms;

R.2:   The element’s inscription will contribute to ensuring visibility and awareness of intangible cultural heritage because the large number of bearers and practitioners in Germany will act as multipliers in various domains of daily life like education and culture, house building and renting, agriculture, skilled crafts, transport, credit system etc. Due to its effectiveness in satisfying existential needs, the element clearly shows the part played by intangible cultural heritage in ensuring social cohesion and sustainable development. Inscription will also encourage dialogue among communities with similar cooperative organizations, and the promotion of certain values, such as solidarity;

R.3:   The viability of the element is being ensured by initiatives carried out by the German Hermann-Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society, with the support of the submitting State. New safeguarding measures are proposed such as public relations campaigns, competitions, work in schools on the topic of cooperatives, and a cross-border thematic cultural hiking trail. The file recognizes that the element could be decontextualized by legal frameworks that undermine its basic principles and that ongoing negotiations in this respect are necessary. German development cooperation promotes the element in other countries as a response to societal challenges only if and where local partners express such a need and in strict compliance with national laws and regulations of the countries concerned;

R.4:  The file was prepared with the cooperation of representatives of the German Hermann‑Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society. The file presents letters expressing the free, prior and informed consent of these two representative institutions. The broad-based consultation with the variety of stakeholders of the element has been carried out in an extensive participatory process of national inventorying (2013). Support for the element’s nomination for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was confirmed via the public media and through internal communication processes within the cooperatives;

R.5:   The file presents a relevant extract of inscription of the element on the German Inventory of Intangible Cultural Heritage in 2014. Traditional bearers, communities and non-governmental organizations were involved in the inscription process. The inventory is organized, maintained and updated by the German National Commission for UNESCO.

  • Inscribes Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity;

Thanks the delegation of Germany for the clarifications provided to the Committee on the information included in the file concerning criteria R.1, R.2, R.3 and R.4.

Negatief advies Co-operatieve beweging als Werelderfgoed

De Co-operatieve beweging is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed ondanks een negatief advies. Hieronder is het negative advies te lezen. We hopen binnenkort ook de overwegingen te publiceren waarmee de Genossenschaften ondanks dit advies toch Werelderfgoed geworden zijn.

UNESCO EVALUATION BODY: DRAFT DECISION 11.COM 10.b.14  

The Committee

  1. Takes note that Germany has nominated Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives (No. 01200) for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity:

A cooperative is an association of volunteers that provides services of a social, cultural or economic nature to members of the community to help improve living standards, overcome shared challenges and promote positive change. Based on the subsidiarity principle that puts personal responsibility above state action, cooperatives allow for community building through shared interests and values creating innovative solutions to societal problems, from generating employment and assisting seniors to urban revitalization and renewable energy projects. Anyone can participate, with members also able to acquire shares in the association and have a say in its future direction. The system makes available low-interest loans to farmers, craftspeople and entrepreneurs. Today, about a quarter of Germany’s population are members of a cooperative, which besides farmers and craftspeople, includes 90 per cent of its bakers and butchers and 75 per cent of its retailers. Some cooperatives have also been set up specifically for students to gain experience. Associated knowledge and skills are transmitted by cooperatives, universities, the German Cooperative and Raiffeisen Confederation, the Akademie Deutscher Genossenschaften, the German Hermann-Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society.

  1. Decides that, from the information included in the file, the nomination satisfies the following criterion:

R.5:   The file presents a relevant extract of inscription of the element on the German Inventory of Intangible Cultural Heritage in 2014. Traditional bearers, communities and non-governmental organizations were involved in the inscription process. The inventory is organized, maintained and updated by the German National Commission for UNESCO.

  1. Further decides that the information included in the file is not sufficient to allow the Committee to determine whether the following criteria are satisfied:

R.1:   Although the idea and practice of pursuing shared interests in cooperatives has been handed down in Germany from generation to generation, the nomination does not adequately demonstrate that this constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention. The file is considered generally ambiguous: it places emphasis on the notion of collaboration through cooperatives, and on the worldwide understanding of cooperatives, rather than on the specific characteristics that define cooperatives and associated practices for the community or communities concerned with this particular nomination. The bearers and practitioners of the element are not clearly defined and it is therefore unclear whether communities concerned only include members of German Hermann-Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society, the German Cooperative and Raiffeisen Confederation, or everyone involved in cooperatives in Germany;

R.2:   Given the difficulty to clearly define the element in question, it is difficult to understand how a possible inscription would contribute to ensuring visibility and awareness of intangible cultural heritage. While the file indicates that inscription would encourage dialogue among communities with similar cooperative organizations, and the promotion of certain values, such as solidarity, the nomination file does not clearly define how such an inscription would enhance the visibility of intangible cultural heritage in general;

R.3:   The viability of the element is being ensured by initiatives carried out by the German Hermann-Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society, with the support of the submitting State. New safeguarding measures are proposed such as public relations campaigns, competitions, work in schools on the topic of cooperatives, and a cross-border thematic cultural hiking trail. The file recognizes that the element could be decontextualized by legal frameworks that undermine its basic principles and that ongoing negotiations in this respect are necessary. Furthermore, the proposed promotion of the element in other countries could be considered as inappropriate and not in the spirit of the Convention;

R.4:  The file was prepared with the cooperation of representatives of the German Hermann‑Schulze-Delitzsch Society and the German Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Society. The file presents letters expressing the free, prior and informed consent of these two representative institutions. Given the difficulty to clearly understand the contours of the communities concerned with this element, the consultative process however appears to have been somewhat top-down and the range of evidence for consent provided does not appear to reflect the variety of stakeholders consulted.

  1. Decides to refer the nomination of Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives to the submitting State and invites it to resubmit the nomination to the Committee for examination during a following cycle.

 

Gennossenschaftsidee und Praxis in die UNESCO Liste

Pressemitteilung, 30. November 2016

GENOSSENSCHAFTSIDEE UND -PRAXIS ALS ERSTER DEUTSCHER BEITRAG IN DIE UNESCO-LISTE DES IMMATERIELLEN
KULTURERBES AUFGENOMMEN

Der Zwischenstaatliche Ausschuss zum Immateriellen Kulturerbe hat heute in Addis Abeba die Idee und Praxis der Genossenschaft als ersten deutschen Beitrag in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Genossenschaft ist eine allen offen stehende Form der gesellschaftlichen Selbstorganisation, ein Modell der
kooperativen Selbsthilfe und Selbstverantwortung. Weltweit wirken etwa 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder in über 100 Ländern an ihrer Umsetzung und der Weitergabe des Wissens rund um diese Organisationsform mit, 21 Millionen davon in Deutschland. Die hohe Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern in Deutschland und die rechtliche
Absicherung ihrer Grundsätze durch ein Genossenschaftsgesetz sind im internationalen Vergleich Besonderheiten. Seit 2014 ist die Idee der Genossenschaften bereits im deutschen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen.

Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen Amt:„Genossenschaften gibt es auf der ganzen Welt. Ihre Arbeit ist eine Antwort auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Sie leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung beispielsweise durch Armutsreduzierung über lokale Beschäftigung und soziale Integration. Ich freue mich sehr, dass diese erste deutsche Nominierung das Völkerverbindende in den Vordergrund stellt. Die Kulturform der Genossenschaften verbindet uns mit Menschen auf der ganzen Welt!“

Claudia Bogedan, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bremens Senatorin für Kinder und Bildung: „Die Anerkennung der Genossenschaften als Immaterielles Kulturerbe belegt den Beitrag Immateriellen Kulturerbes zu sozialem Zusammenhalt. In Genossenschaften kommt bürgerschaftliches Engagement jenseits von privaten und staatlichen Wirtschaftsformen zum Ausdruck. Die Genossenschaftsfamilie verstand sich von jeher als eine an sozialen
Werten orientierte Bewegung, die auf ideellen Grundsätzen wie Solidarität, Ehrlichkeit, Verantwortung, Demokratie aufbauend eine alternative Wirtschaftsform bildet.“

Genossenschaften in Deutschland

Eine Genossenschaft ist eine freiwillige Vereinigung von Menschen mit gleichen Interessen, die individuelles Engagement und Selbstbewusstsein fördert und soziale, kulturelle und ökonomische Partizipation ermöglicht.
Mitglieder werden durch den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zu Miteigentümern. Ihre, von der Zahl der erworbenen Anteile unabhängige Stimme sichert ihnen Mitbestimmung und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung zu. Dies ist ein besonderer Ausdruck von Solidarität und gemeinsamer Verantwortung. Hermann Schulze-Delitzsch und
Friedrich Wilhelm Raiffeisen legten Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland wichtige Grundlagen für die heutige
Genossenschaftspraxis.

DUK-Webseite zur Genossenschaftsidee
http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-1
Fotos
http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-2http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/10053-LRG.jpg
Portraitserie Genossenschaften in Deutschland
http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-4
Interview mit Genossenschaftlerin Olga Brandin http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-5
Informationen zur Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses zum Immateriellen Kulturerbe
http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-6

Pressekontakt
Deutsche UNESCO-Kommission
Pressesprecherin
Katja Römer
Tel. +49 288 60497-42
Mobil +49 177 4799530
Email roemer@unesco.de http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-7
Pressemitteilung
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. • Colmantstraße 15 • 53115 Bonn
Telefon: 0228-60497-44 • Internet: www.unesco.de/presse http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-8
Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) ist Deutschlands Mittlerorganisation
für multilaterale Politik in Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation.
Seit ihrer Gründung 1950 bringt die DUK den Sachverstand aus Politik
und Zivilgesellschaft für die Ziele der UNESCO zusammen.

http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-9
Pressemitteilung abbestellen
http://www.unesco.de/index.php?id=7571&rid=t_12289&mid=1110&aC=adb8a9dc&jumpurl=-10

Schultze-Delitzsch Gesellschaft supports nomination Dutch National Inventory

The Hermann Schultze-Delitzsch Gesellschaft supports the nomination of the Governors’ and Memento Mori Associations of Nieuwendam. They regard the co-operative movement as elementary for the Dutch Inventory of Intangible Cultural Heritage.

The Schultze-Delitzsch Gesellschaft is one of the two organisations that has put forward an application for the Genossenschaften on the Word Heritage List of UNESCO. The nomination will be discussed in the week of 28 november 2016 in Addis Abeba on a UNESCO convention.

delitzsch-copy

(Following: an excerpt from Wikipedia 11-’16)

Franz Hermann Schulze-Delitzsch (29 August 1808 – 29 April 1883) was a German politician and economist. He was responsible for the organizing of the world’s first credit unions. He was also co-founder of the German Progress Party.

Schultze-Delitzsch devoted himself to the organization and development of co-operation in Germany, and to the foundation of Vorschussvereine(peoples’ banks), of which he had established the first at Delitzsch in 1850. In 1859 the more than 200 such banks were centrally organized under the direction of Schulze-Delitzsch. He promoted the first Genossenschaftstag, a co-operative meeting, in Weimar, and founded a central bureau of co-operative societies. In 1861 he again entered the Prussian Chamber, and became a prominent member of the Progressist party.

The spread of these co-operative organizations naturally led to legislation on the subject, and this too was chiefly the work of Schulze-Delitzsch. As a member of the Chamber in 1867 he was mainly instrumental in passing the Prussian law of association, which was extended to the North German Confederation in 1868, and later to the empire. Schulze-Delitzsch also contributed to uniformity of legislation throughout the states of Germany, in 1869, by the publication of Die Gesetzgebung über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, etc.[1]

Both as a writer and a member of the Reichstag his industry was incessant, and he died in harness on 29 April 1883 at Potsdam, leaving the reputation of a benefactor to the smaller tradesmen and artisans. At the time of his death, there were in Germany alone 3,500 co-operative banking branches with more than $100,000,000 in deposits, while the system had been extended to Austria, Italy, Belgium and Russia.[2] His work was noteworthy enough to attain mention in Leo Tolstoy’s novel, Anna Karenina.